14 Eylül 2012 Cuma

Ajda Pekkan Sevdiğim Adam Dinle | Şarkı SözleriPawk-TR ekibi olarak Ajda Pekkan Sevdiğim Adam adlı parçayı upload etmiş bulunmaktayız.

Allame & Hidra ( Feat Joker) - Yat Zıbar Dinle | Şarkı SözleriPawk-TR ekibi olarak Allame & Hidra ( Feat Joker) -Yat Zıbar adlı parçayı upload etmiş bulunmaktayız.

Arcade - Contrincante Dinle | Mp3 DinlePawk-TR ekibi olarak Arcede - Contrincante adlı parçayı upload etmiş bulunmaktayız.

Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir Kitap Özeti

beş şehir kitap özeti,beş şehir kitabı oku,ahmet hamdi tanpınar beş şehir kitabı oku,beş şehir kitabı ne anlatıyor

Pawk-tr.blogspot.com olarak size kitap özetlerini de sunmayı başarıyoruz. Herkese iyi okumalar. Görüşmek üzere..Yazarımızın en önemli kitaplarından biri olan bu eserde beş şehir ele alınmaktadır. Bu şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Er­zurum, Bursa şehirleridir. Tanpınar, bu kitabın konusu için: ‘Hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır.’ demiştir.  Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın sürükleyici anlatımı, etkileyici üslubu ve mükemmel gözlemleri bir araya gelince edebiyatımızın en önemli eserlerinden biri ortaya çıkmıştır, Türk Edebiyatında en değerli denemelerden kabul edilmektedir. Ahmet Hamdi‘nin bu dışında MEB tarafından, Sahnenin Dışındakiler adlı eseri de Yüz Temel Eser arasında seçilmiştir.
Beş Şehir Özeti
İstanbul
Asıl İstanbul, yani surlardan beride olan minareyle cami­lerin şehri, Beyoğlu, Boğaziçi, Üsküdar, Erenköy tarafları, Çekmeceler, Bentler, Adalar, bir şehrin içinde âdeta başka başka coğrafyalar gibi kendi güzellikleriyle bizde ayrı ayrı duygular uyandıran, hayalimize başka türlü yaşama şekilleri ilham eden peyzajlardır.
Her İstanbullu az çok şairdir; çünkü irade ve zekâsıyla yeni şekiller yaratmasa bile, büyüye çok benzeyen bir mu­hayyile oyunu içinde yaşar. Ve bu, tarihten gündelik hayata, aşktan sofraya kadar genişler.
“Teşrinler geldi, lüfer mevsimi başlayacak.” Yahut “Ni­sandayız, Boğaz sırtlarında erguvanlar açmıştır.” diye düşün­mek, yaşadığımız anı efsaneleştirmeye yetişir. Eski İstanbullu­lar bu masalın içinde ve sadece onunla yaşarlardı.
Bugün mahalle kalmadı. Yalnız şehrin şurasına burasına dağılmış, eski, fakir mahalleliler var. Birbirlerinin hatrını sor­mak, bir kahvelerini içmek, geçmiş zamanı beraberce anmak için zaman zaman gömüldükleri köşeden çıkan, bin türlü zah­mete katlanarak semt semt dolaşan ihtiyar mahalleliler…
Bugünün mahallesi artık eskiden olduğu gibi her uzvu birbirine bağlı yaşayan topluluk değildir; sadece belediye teş­kilatının bir cüzü olarak mevcuttur. Zaten mahallenin yerini yavaş yavaş alt kattaki üsttekinden habersiz, ölümüne, diri­mine kayıtsız, küçük bir Babil gibi, her penceresinden ayrı bir radyo merkezinin nağmesi taşan apartman aldı.
Beylerbeyi’nde, Emirgan’da, Kandilli veya İstinye’de gü­nün her saati birbirinden ayrı şeylerdir. Beykoz, Çubuklu, a-ğaçlarının serin gölgesinde henüz son rüyalarını üstlerinden atmaya çalışırken Yeniköy ve Büyükdere gözlerinin ta içine batan güneşle erkenden uyanırlar. Kuzguncuk’ta sular, sahil boyunca, arasına tek tük sümbül karışmış bir menekşe tarlası gibi mahmur külçelenirken, ince bir sis tabakasının büyük zambaklar gibi kestiği İstanbul minareleri kendi hayallerinden daha beyaz bir aydınlığa benzer.
Ankara
Belki Millî Mücadele yıllarının bıraktığı bir tesirdir, belki doğrudan doğruya çelik zırhlarını giymiş ortada dolaşan bir eski zaman silahşoruna benzeyen kalesinin bir telkinidir; An­kara, bana daima dasitani ve muharip göründü. Şurası var ki şehrin vaziyeti de buna müsaittir. Daha uzaktan gözümüze çarpan şey iki yassı tepenin arasındaki geçidiyle tabii bir is­tihkam manzarasıdır…..
Ankara, uzun tarihinin şaşırtıcı terkipleriyle doludur, Anırlm içinde uğradığı istilalar, üst üste yangınlar ve yağmalar, şehir­de geçen zamanların pek az eserini bırakmıştır. Acayip bir karışıklık içinde bu tarih daima insanın gözü önündedir. Türk kültürünün kendinden evvel gelmiş medeniyetlerden kalan şeylerle bu kadar canlı surette rastgele karıştığı, haşır neşir ol­duğu pek az yer vardır….
Konya
Konya, bozkırın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizle­yen esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkırın kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkır kendine bir serap çeşnisi vermek­ten hoşlanır. Konya’ya hangi yoldan girerseniz girin sizi bu serap vehmi karşılar. Çok arızalı bir arazinin arasından ufka daima bir ışık oyunu, bir rüya gibi takılır. Serin gölgeleri ve çeşmeleri susuzluğumuza uzaktan gülen bu rüya, yolun her dirseğinde siline kaybola büyür, genişler ve sonunda kendini­zi Selçuklu Sultanlarının şehrinde bulursunuz.
Mevlana şairdir. Şiiri inkâr etmesine, küçük görmesine rağmen Şark’in en büyük şairlerinden biridir. Nasıl Garp Or­ta Çağı,bütün azap korkusu, içtimai düzen veya düzensizliği ile rahmaniyet iştiyakı ve adalet susuzluğu ile Dante’nin ese­rinde toplanırsa, Müslüman Şark’ta bütün varlık hikmeti, Hakk’la Hakk olmak ihtirası ve cezbesiyle Divan-ı Kebir’dedir.
Erzurum
Hiçbir yerde memleketin Birinci Cihan Harbi’nde geçir­diği tecrübenin acılığı burada olduğu kadar vuzuhla görülemezdi. Bu, eski ressamların tasvir etmekten hoşlandığı şekil­de, ölümün zaferi idi. Dört yıl, bu dağlarda kurtlara insan etinden ziyafetler çekilmiş, ölüm her yana dolu dizgin saldır­mış, seçmeden avlamıştı. Uğursuz tırpan durmadan, bir saat rakkası gibi işlemiş, rast geldiği her şeyi biçmişti. Bununla be­raber, nüfusu altmış binden sekiz bine inen Erzurum Millî Mücadeleye ön ayak olmuş, Ermenistan zaferini idrak etmiş, yavaş yavaş sağ kalan hemşerilerini toplamaya başlamıştı.
Erzurum Türk tarihine, Türk coğrafyasına 1945 metre­den bakar. Şehrin macerası düşünülürse, bu yükseklik daima göz önünde tutulması gereken bir şey olur. Malazgirt Zaferi­nin açtığı gedikten yeni vatana giren cedlerimizin fethettikleri büyük, merkezi şehirlerden biridir.
Tarihimizin ikinci dönüm yerinde, Millî Mücadelenin ilk temeli gene Erzurum’da atılır. Her şeye rağmen hür, müstakil yaşamak iradesi, ilkin bu kartal yuvasında kanatlanır. Ata­türk, Erzurum’dan işe başlar. Tıpkı ilk fatihler gibi oradan A-nadolu’nun içine doğru yürür; ordan bnşlavnrnk yurdumuzu, milletimizin tarihî haklan adına yeni Uışl.m İrilininiz.
Bursa
Bu devir, haddi zatında bir mucize, bir kahramanlık ve ruhaniyet devri olduğu için, Bursa, Türk ruhunun en halis ölçülerine kendiliğinden sahiptir, denebilir. Bu hakikati gayet iyi gören ve anlayan Evliya Çelebi, Bursa’dan bahsederken “Ruhaniyetli bir şehirdir.” der.
İster istemez sayarsınız: Gümüşlü, Muradiye, Yeşil, Nilü­fer Hatun, Geyikli Baba, Emir Sultan, Konuralp… Bunlar ha­kikaten bir şehrin semt ve mahalle adları; yahut tıpkı bizim gi­bi muayyen bir zaman içinde yaşamış birtakım insanların anıldıkları isimler midir? Hepsinin mazi dediğimiz o uzak ma­sal ülkesinden toplanmış hususi renkleri, çok hususi aydınlıklan ve geçmiş zamana ait bütün duygularda olcluğu gibi çok hasretli lezzetleri vardır…
Bu kuruluş asrından sonra Bursa, sevdiği ve büyük işler­de o kadar yardım ettiği erkeği tarafından unutulmuş, boş sa­rayının odalarında tek başına dolaşıp içlenen, gümüş kaplı küçük el aynalarında saçlarına düşmeye başlayan akları sey­rede ede ihtiyarlayan eski masal sultanlarına benzer. İlk önce Edirne’nin kendisine ortak olmasına, sonra İstanbul’un tercih edilmesine kim bilir ne kadar üzülmüş ve nasıl için için ağ­lamıştır.
Evliya Çelebi, Bursa çeşmelerinden bahsettikten sonra sözü, “Velhasıl Bursa sudan ibarettir.” diyerek bitirir. Canım Evliya! Şimdi Bursa’da asıl zamanın yanı başında, bizim için on­dan daha başka ve daha derin olarak mevcut olan ikinci za­manı yapan şeyin ne olduğunu öğrenmiş gibiyim. Bu ses ve onun etrafı kucaklayan, her dokunduğu şeyin özünü bir ebe­diyette tekrarlayan akisleri, bu mevsimlerin ve düşüncelerin ezeli aynası, zamanın üç çizgisini birden veren tılsımlı bir ay­nadır. Sanatın aynası da bundan başka bir şey değildir.

Steve Jobs ölünce iPhone 5'de Öldü !


Yeni Ceo Tim Cook'un sunumu ile ilk olarak iPhone 4s tanıtıldı ve Jobs sonrası merakla beklenen bu sunum, Apple tutkunlarına tam bir hayalkırılığı yaşattı. Çünkü İphone 4 ile 4S arasında devrim denilebilecek bir fark yoktu. Bu hayal kırıklığı iPhone 5 için büyük bir beklenti oluşmasına neden oldu.
Öyle ki internette iPhone 5 ile ilgili şehir efsaneleri dönmeye başladı. Hologramlı cihazlar, tasarımsal açıdan devrim niteliği taşıyan ürünler, sosyal paylaşım ağlarında dönmeye başladı.

Merakla beklenen o gün geldi ve Apple Ceo'su Tim Cook iPhone 5'i tanıttı. Bu tanıtım sonrası internette bir çok Apple tutkunu Steve Jobs sonrası Apple'ın üzerine bir şey katamadığını söyledi.

APPLE'IN SONU MU GELİYOR 

Steve Jobs ölmeden önce son sunumunda iPhone 3GS'den iPhone 4'e geçiş yapılan sunumunu yapmıştı ve geçiş bir çoklarına göre bir devrimdi...

Bakalım Steve Jobs sonrası Apple'da işler nasıl yürüyecek? Devrim niteliği taşıyan ürünler gelmeye devam edecek mi yoksa her efsanenin sonu olduğu gibi Apple efsanesinin de sonu yakın mı?

İnternette dönen fake iPhone videoları keşke gerçekleri böyle olsaydı dedirtecek cinsen...

Aslı Güngör – Büyülü Sözler Dinle | Şarkı SözleriÜzülüyorsam bütün olanlara izin verdiğinden
Düşünüyordum o ilk günlerimiz canlansa birden
Nerede sevgin beni kurtar bu yalnızlığın ellerinden
Seni bana olan dev aşkınla sevmedim mi ben
Hani benimleyken sanki bir rüyayı yaşıyordun
Hani benim ruhumdaki güzellikleri sen görüyordun
Hani benim için dünyanın öbür ucuna geliyordun
Şimdi nerde, nerde o söylediğin büyülü sözler
Hani benimleyken sanki cennette nefes alıyordun
Hani benim bile bilmediğim bahçelerde geziyordun
Hani benim için dünyayı değil evreni yakıyordun
Şimdi nerde, nerde o söylediğin büyülü sözler
Şimdi nerde, nerde o söylediğin büyülü sözler

Ahmet Kaya – Günaydın Annecim Dinle | Şarkı Sözü
Dardayım yalanım yok
Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece
Örselendi aşklarım üstelik
Bir uzak diyardayım, diyardayım diyardayım.
Günaydın anneciğim, günaydın babacığım
Yine sabah oluyor
Evde sabah olmaz deme
Orda günler geçmez deme
İçime sancı doğuyor.
Yüreğimi bir kalkan bilip, sokaklara çıktım
Kahvelerde oturdum çocuklarla konuştum
Sıkıldım dertlendim dostlarımla buluştum
Bugün de ölmedim anne.
Kapalıydı kapılar, perdeler örtük
Silah sesleri uzakta boğuk boğuk
Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük
Bugünde ölmedim anne.
Üstüme bir silah doğruldu sandım
Rüzgar beline dolandığımda bir dal
Korktum, güldüm, kendime kızdım
Bugünde ölmedim anne
Bana böylesi garip duygular
Bilmem neye gelir nereye gider
Döndüm işte
Acı yüreğimden beynime sızar
Bugünde ölmedim anne.

Sabahat Akkiraz - Değme Felek Dinle | Şarkı Sözü

Bugün benim efkarım var zarım var
Değme felek değme değme telime
Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım
Ecel oku değdi dost dost gülüme benim
Değme felek değme değme telime benim
Değme zalım değme değme telime benim
Lokman hekim gelse dost dost sarmaz yarayı
Hilebazı dostulan dost dost açtım arayı
Ne köşkümü koydu dost dost ne de sarayı
Baykuşlar tünedi dost dost dalıma benim
Özlemiyem başım hey dost dumanlı dağlar
Gözlerim yaşlı da bacım içim kan ağlar
Güz ayları geldi dost dost bozuldu bağlar
Hazan yeli değdi dost dost gülüme benim

14 Eylül Altın Fiyatları - Çeyrek Altın Fiyatları

14 eylül altın fiyatları,14 eylül altın fiyatları nedir,14 eylül çeyrek altın fiyatları,14 eylül yarım altın fiyatları,14.09.2012 altın fiyatları nedir
 AlışSatışÖnceki S.DeğişimSaat
24 Ayar Altın Fiyatı99,8100,4100,6-0,00216:56
Altın / Ons Fiyatı1730,251730,951731,25-016:56
Altın Kg / Dolar Fiyatı552405526055260%016:49
22 Ayar Altın Fiyatı90,8291,9792,15-0,00216:56
14 Ayar Altın Fiyatı57,8858,7358,85-0,00216:56
Çeyrek Altın Fiyatı160,68167,14167,46-0,00216:56
Yarım Altın Fiyatı319,36328,28328,93-0,00216:56
Tam Altın Fiyatı637,73658,57659,85-0,00216:56
İkibuçuklu Altın Fiyatı1.598,801.639,421.642,63-0,00216:56
Beşli Altın Fiyatı3.195,603.270,843.277,26-0,00216:56
Kalın Çeyrek Altın165,67171,91172,24-0,00216:56
Kalın Yarım Altın330,34337,82338,48-0,00216:56
Kalın Tam Altın659,68675,64676,97-0,00216:56
Kalın İkibuçuklu1.647,701.689,111.692,42-0,00216:56
Kalın Beşli Altın3.294,403.368,223.374,83-0,00216:5

14 Eylül Balık Burç Yorumları

Akşama doğru şartlar birdenbire değişebilir ve herşeyin size yardımcı olabilecek şekilde yönlendiğini görebilirsiniz. Sizi çekemeyen bazı kişiler kıskançlık nedeniyle ortaya değişik sorunlar çıkartmaya çalışabilirler. Onlara aldırmayıp, istediğiniz doğrultuda ilerlemekte ısrarcı olmalısınız. Bugün özellikle yapmak istediğiniz şeyleri iyi planlamalı ve kararlılıkla harakete geçmelisiniz. Amaçlarınız için her türlü uğraşı göze almalı fakat kurallara uymayı da ihmal etmemelisiniz.

14 Eylül Kova Burç Yorumları


Bugün çevresel faktörlerin lehinize işlediğini gözleyebilirsiniz. Ay ve Jüpiter den olumlu etkiler alacağınız bugün, yakınlarınızla ve akrabalarınızla ilişkilerinizin güçlenebileceği ve ziyaret trafiğinizin artabileceği gözleniyor. Bugün alacağınız fikirler hedeflerinizi yeniden çizmenize yardımcı olabilir.

14 Eylül Oğlak Burç Yorumları

Kararsız ve dağınıksınız. Fikirleriniz genellikle uygulanabilir şeyler olmakla birlikte bazıları da sizi bloke edebilir. Eski yöntemleriniz ve davranış tarzınızın büyük bir kısmı şimdi size normal görünmeyebilir. Tanımadığınız insanlara dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde hoş olmayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Acele ile yanlış kararlar verebilirsiniz. Evinizde, dikkatsizlikten kaynaklanan küçük bir zarar olabilir.

Sabahat Akkiraz - Adana Vazgeçti Dinle

Devran Baba'nın son derece harika kaleminden ve Sabahat Akkiraz'ın müthiş sesinden Adana Vazgeçti parçası karşınızda.. İyi dinlemeler.


14 Eylül Yay Burç Yorumları

yay burç yorumları oku,14 eylül   yay   burç yorumları, 14.09.2012   yay     burç yorumları oku,14 eylül   yay  burç yorumları nelerdir   

İnsanlardan beklemediğiniz derecede yardım ve destek görmeye açık olduğunuz bir gündesiniz. Uzun süredir istediğiniz ve bugüne kadar belki de birkaç defa, son anda olamayan birşeyi elde edebilir ya da yapabilirsiniz. Bugün istemediğiniz pek çok ek işi kabul etmek zorunda kalabilirsiniz. Sizi aramasını hiç beklemediğiniz, karşı cinsten biri arayabilir. Gerçekçi olmayan bahanelerden uzak durmalısınız.

14 Eylül Akrep Burç Yorumları

Derin özlemleri giderme günleri. Bu özlemlerde, kaderci avunmalarla, birtakım pişmanlıkları örtmeye çalışacaksınız. Kendinizi yenileme niyetlerinizin önünde kendini gizleyen engelleriniz var. İyi anlaştığınız kişilerle, yeni düşüncelere, yeni niyetlere yönelebilirsiniz. Aile ilişkileriniz üzerindeki korumacılığınız, bazı kişilik gelişmelerini önleyebilir.

14 Eylül Terazi Burç Yorumları

terazi burç yorumları oku,14 eylül   terazi  burç yorumları, 14.09.2012    terazi    burç yorumları oku,14 eylül   terazi    burç yorumları nelerdir  


Her ne kadar büyük bir kavga ya da ayrılık ihtimali yoksa da birlikte olduğunuz kişinin bazı davranışları size itici gelebilir. Hayatınızdada bazı kısıtlamalar olması muhtemeldir. Siz bir erkek TERAZİyseniz bugün karşıcins ilişkilerinizi çok dikkatli yürütmelisiniz. Herhangi bir önemli işiniz yüzünden birlikte olduğunuz kişiyi görememek gibi bir durumunuz varsa yapacağınız en iyi şey, işinizi erteleyip, zamanınızın çoğunu birlikte olduğunuz kişiye ayırmanızdır.

14 Eylül Başak Burç Yorumları

başak burç yorumları oku,14 eylül   başak    burç yorumları, 14.09.2012   başak    burç yorumları oku,14 eylül   başak    burç yorumları nelerdir  

Çevrenizdeki sabit düşünceli kişilerle çatışma yaşayabilirsiniz. Savunmanızı yaparken sizinle aynı fikirde olmayan insanları eleştiriyorsunuz. Coş-kularınızdaki artışları en yakın dostlarınızla paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Ancak onları aramak yerine onların sizi aramasını bekliyorsunuz.

14 Eylül Aslan Burç Yorumları

aslan burç yorumları oku,14 eylül  aslan   burç yorumları, 14.09.2012   aslan   burç yorumları oku,14 eylül   aslan   burç yorumları nelerdir 

Çevrenizde gözlemlediğiniz olumsuz örneklerden etkilenmeniz gerekmiyor. Yaşadığınız ilişkiye daha da saygı duyma yolunu seçmelisiniz. İşinizle ilgili bir takım sorunları çözümleyeceksiniz. Bu konuların bir kısmı, acele kararlar vermeniz yüzünden sizi istemediğiniz sıkıntılara sokabilir.

14 Eylül Yengeç Burç Yorumları

İş yerinizde üzerinize bazı yeni sorumluluklar yüklemeleri mümkündür. Rahatlıkla üstesinden gelebileceğiniz konular size yapılması imkansız gibi görünebilirler. Başka bir ifade ile, kendi kendinizin gözünü korkutuyorsunuz. İşe başladığınızda hiç de zor olmadığını görecek ve rahatlayacaksınız. Hangi cinsiyetten olursanız olun karşı cins ilişkilerinizle ilgili bir tercihte bulunma durumunda kalabilirsiniz. Bu tercih sizin daha ciddi şartlar altında ya da daha özgür olmanızla ilgili bir tercih olabilir.

14 Eylül İkizler Burç Yorumları

ikizler burç yorumları oku,14 eylül  ikizler  burç yorumları, 14.09.2012  ikizler  burç yorumları oku,14 eylül  ikizler  burç yorumları nelerdir

Bugün, kaçmaya çalıştığınız bazı şeylerle yüzyüze geleceksiniz. Ama bunlar sizi endişelendirmesin. Çünkü, sorunları halledeceğiniz gibi, daha sonra da kendinize neden bu işi daha önce yapmadım diye kızacaksınız. Duygusal ilişikilerinizle ilgili bir tatminsizlik içinde olabilirsiniz. Duygusal hayatınızı karışık bir duruma sokma meylindesiniz. Evli bir ikizseniz bugün bir aile içi kavga ya da anlaşmazlığa hazır olmalısınız.

14 Eylül Boğa Burç Yorumları

boğa burç yorumları oku,14 eylül boğa burç yorumları, 14.09.2012 boğa burç yorumları oku,14 eylül boğa burç yorumları nelerdir


Bulunacağınız ortamlarda eğlenmeye çalışmalı ve tatsızlıklardan uzak kalmalısınız. Bugün size yaklaşan insanların hepsi iyi niyetli olmayabilirler. Eğer yalnız bir boğaysanız karşıcinsten değişik ve çekici birisi ile tanışmanız ya da zaten tanıdığınız fakat aranızda fazla yakınlık olmayan böyle birisi ile yakınlaşmanız olasıdır. Eğer siz evli bir boğaysanız eşinizle tam bir uyum içinde olacaksınız. Birbirinizin isteklerini yerine getirerek daha da mutlu olacaksınız. Birlikte bir hayalinizi de gerçekleştirebilirsiniz.

14 Eylül Koç Burç Yorumları

Her zamankinden daha hevesli çalışacak ve kafanıza koyduğunuz şeyleri başaracaksınız. Bütün bu güzel şeylere rağmen masraflarınızda da artış olabilir. Bunun nedeni de siz değilsiniz. İş birliği yaptığınız kimseler, eşiniz ya da ortaklarınız fazla harcamalara yol açabilirler. Yaşça sizden büyük olan ve belki de önemli konumlarda bulunan birisi sayesinde elinize para geçebilir. Bundan başka, sıkıştığınız durumlarda yakınlarınız ve dostlarınız da size yardımcı olabilirler. Duygusal hayatınız ise bugün biraz durağan gözüküyor.

Yeşil Elma 14 Eylül İzle

yeşil elma 14 eylül izle,yeşil elma 14 eylül seyret,14 eylül yeşil elma izle,yeşil elma 14.09.2012 full izle,yeşil elma 14 eylül canlı seyret


Ev hanımlarının gözdesi Oktay Usta ile Yeşil Elma, yepyeni konuklar ve yeni lezzetlerle sizlerle...
Her gün sinema, sanat ve televizyon dünyasından ünlü bir konukla mutfağa giren Oktay Usta, pratik yemek tarifleriyle mutfağınızı zenginleştirmeye devam ediyor. Konuklarına yemek yaptırmasıyla haklı bir üne kavuşan Oktay Usta, seyirciye benzersiz tatlar, keyifli sohbetler ve sürprizlerle dolu anlar vaat ediyor...